คอร์สศิลปะ Art and Coloring สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

หลักสูตรวาดภาพระบายสี ส่งเสริมจินตนาการ ฝึกสมาธิต่อเนื่อง การจัดองค์ประกอบภาพ หลักการวาดเส้นและระบายสีพื้นฐาน เรียนรู้เทคนิคการใช้สีประเภทต่างๆ ส่งเสริมและผลักดันในสิ่งที่ผู้เรียนถนัด เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง

Description

คอร์สสอนศิลปะ Art and corlong สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

หลักสูตรวาดภาพระบายสี ส่งเสริมจินตนาการ ฝึกสมาธิต่อเนื่อง การจัดองค์ประกอบภาพ หลักการวาดเส้นและระบายสีพื้นฐาน เรียนรู้เทคนิคการใช้สีประเภทต่างๆ ส่งเสริมและผลักดันในสิ่งที่ผู้เรียนถนัด เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง

 

เนื้อหาการเรียน 

  • สื่อผสมผสาน (Mix Media) 
  • พื้นฐานการวาดรูปและระบายสีเบื้องต้น (Basic Painting & Drawing)
  • เทคนิคการใช้สี (Color Techical) 
  • การวาดเส้นเชิงสร้างสรรค์ (Creative Drawing)

 

ระยะเวลา  1.30-2 ชม./ ครั้ง

 

ค่าใช้จ่าย 

10 ชิ้นงาน/ 4,600 บาท

(คอร์สมีอายุ 4เดือน นับจากวันที่เร่ิมเรียนวันเเรก)

 

จุดเด่นของหลักสูตร

  • เรียนรู้หลักการใช้สีประเภทต่างๆ ขั้นพื้นฐาน
  • เน้นการฝึกและพัฒนาพื้นฐานทางศิลปะ
  • มีความหลากหลายด้วยศิลปะหลายแขนง
  • เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง อย่างภาคภูมิใจ
  • กลุ่มเรียนขนาดเล็กคุณครูดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง