คอร์สศิลปะ Basic Painting สำหรับผู้เรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป

คอร์สสอนการใช้สีโปสเตอร์ เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติควบคู่กันไป ตั้งแต่พื้นฐาน การผสมสี การไล่น้ำหนักสี การจับคู่สีเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในงานออกแบบของศิลปะหลากหลายเเขนง

Description

Basic Painting
คอร์สสีโปสเตอร์ (สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน)

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีสี วงล้อสี คุณสมบัติของสี การจับคู่สี ความหมายของสี 
  2. ฝึกสังเกตุเเละทำความเข้าใจน้ำหนักสี ระดับความเข้มอ่อนของสี
  3. เข้าใจการผสมสี ให้ได้ค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน ของสีโทนเดียวกัน และที่ใกล้เคียงกัน
  4. ทำความเข้าใจและฝึกปฎิบัติการลงสีตามหัวข้อทฤษฎี
  5. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเเสงเเละเงา ผ่านการลงสี รูปร่างเเละรูปทรงพื้นฐานเรขาคณิต เช่น ลูกบาศก์ ทรงกลม ทรงกรวย ทรงกระบอก ตามค่าหนักสี
  6. ฝึกการเก็บรายละเอียด การไล่น้ำหนักเเสงเงา ให้ดูสมจริงมากขึ้น
  7. มีความรู้ ความเข้าใจจนสามารถปฎิบัติงานได้ด้วยตนเอง

 

 

เนื้อหาการเรียน

1.เเนะนำอุปกรณ์การเรียน เรียนรู้จักคุณสมบัติของสี
1.1 เรียนรู้จักคุณสมบัติ และความเเตกต่าง ของสีแต่ละประเภทโดยพื้นฐาน
1.2 ฝึกการใช้พู่กัน การผสมสี การลงสี
2.
ทฤษฎีสีเเละวงจรสี
2.1 เรียนรู้จักสี เเม่สี ที่มาของสีต่างๆ
2.2 โทนสี สีคู่ตรงข้าม สีโทนเดียวกัน
3. ค่าน้ำหนัก
3.1 ผสมเเละลงสีตามค่าน้ำหนัก 7ระดับ (เเบ่งช่อง)
3.2 ผสมเเละลงสีตามเเสงเงาบนวัตถุเรขาคณิตที่แตกต่างกัน
3.3 ผสมเเละลงสีค่าน้ำหนักที่ในระดับต่างๆ
4.ศัพท์ที่พบบ่อย Tint ,Tone ,Shade, Hue
4.1 เรียนรู้จักHue หรือ Pure color สีเนื้อเเท้ๆของสีนั้น
4.2 เรียนรู้จักTints  การเพิ่มความสว่างขึ้นไป หรือเติมสีขาวลงไป Hue
4.3 เรียนรู้จักShades การเพิ่มความมืดลงไป หรือเติมสีดำลงไปใน Hue
4.4 เรียนรู้จัก Tones คือ การเพิ่มความคล้ำเข้าไป หรือเพิ่มสีเทา
5.โครงสร้างสี Color Harmonies และ Color Schemes
5.1 Monochromatic Color Scheme สีเฉดเดียว
5.2 Analogous Color Scheme สีใกล้เคียงกัน
5.3 Complementary Color Scheme สีคู่ตรงข้าม
5.4 Triadic Color Scheme สีแบบสมดุลย์
5.5 Split-complementary color scheme  1สีหลัก2สีรองที่อยู่ตรงข้ามกัน
5.6 Tetradic Color Scheme  สีคู่ตรง2ข้ามคู่
6.การค่าลงน้ำหนักสีโดยคำนึงถึงเเสงเงาของวัตถุเรขาคณิตเเบบกลุ่ม
6.1 การลงเเสงเเละเงาตามค่าหนัก (เเบบเเบ่งช่อง)
6.2 การลงเเสงเเละเงาตามค่าหนักให้มีความกลมกลืนกัน
7.วาดเเละลงน้ำหนักสีหุ่นนิ่ง (Still life Painting)
การลงสีของวัตถุหลากชนิดโดยคำนึงถึงเเสงเเละเงาได้เสมือนจริง

 

ค่าใช้จ่าย 

เรียนครั้งละ 2ชม. รวม 10 ครั้ง / 4,800 บาท (รวมอุปกรณ์)

อุปกรณ์ที่จะได้รับ
1. สมุดปฎิบัติงาน ชนิดผิวหยาบ ขนาด 275 x 375 mm. หนา 200 แกรม 
2. ชุดสีโปสเตอร์พื้นฐาน 12 สี 15ml.
3. กระดานรองเขียน เเละคลิปหนีบ


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

  • นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ10ขึ้นไป
  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการใช้สีโปสเตอร์ เเละการลงสีขั้นพื้นฐาน
  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนพื้นฐานการลงสี ภาพเสมือนจริง การจับคู่สีที่สวยงามอันเป็นพื้นฐานในการออกแบบ

หมายเหตุ
การพัฒนาฝีมือและทักษะในการเรียนรู้นั้นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเรียนรู้ก่อเกิดผลสัมฤทธ์ที่ดี ผู้เรียนควรฝึกฝนทักษะภายนอกห้องเรียนควบคู่กันไป