คอร์สศิลปะงานปั้น Clay Art สำหรับเด็กอายุ 4ปี ขึ้นไป

ฝึกระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน ถ่ายทอดจินตนาการ ฝึกสมาธิ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านงานปั้น

Description

คอร์สศิลปะ Clay Art
ฝึกระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน ถ่ายทอดจินตนาการ ฝึกสมาธิ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านงานปั้น
เปิดสอนน้องๆตั้งแต่อายุ4 ขึ้นไป โดยเเบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ ออกเป็นแต่ละระดับดังนี้
👉🏻 Beginner Level (งานปั้นนูนต่ำ) เหมาะสำหรับน้องๆวัยอนุบาล
– ฝึกการสังเกตุ การผสมสี พัฒนาการด้านอารมณ์ ความคิด เเละพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้เเข็งเเรง เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เเละการตกแต่งชิ้นงาน
👉🏻 Junior Level (งานปั้นนูนสูงเเละลอยตัว) เหมาะกับน้องๆวัยประถมขึ้นไปหรือน้องที่มีทักษะนูนต่ำมาเเล้ว
– ความเข้าใจใน รูปทรง สัดส่วนขนาดที่แตกต่างกัน โทนสี การไล่เฉดสี ความสัมพันธ์ของเรื่องราว
👉🏻 Master Level (งานปั้นลอยตัว) เหมาะกับน้องๆที่ประถมปลายขึ้นไป หรือน้องที่มีทักษะงานปั้นแบบลอยตัวมาแล้ว
– เน้นฝึกระบบความคิด การวางเเผน พัฒนา ต่อยอด การส้รางสรรค์เรื่องราว ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของเรื่องราว และสื่ออกมาเป็นรูปแบบสามมิติ
👉🏻 Claymation (การสร้างสรรค์ผลงานเคสื่อนไหว) เหมาะกับน้องๆระดับมัธยมขึ้นไป หรือน้องที่มีทักษะงานปั้นแบบลอยตัวมาแล้ว
– เรียนรู้จักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบตัวละคร และการเเสดงออกทางอารมณ์ รวมไปถึง การสร้างStoryboard เพื่อลำดับภาพเรื่องราวก่อนถ่ายทำ ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบงานStopmotion
ระยะเวลาเรียน
👧🏻 Beginner Level 45-60นาที /ครั้ง
👩🏻 Junior Level 1ชม./ครั้ง
👩🏻 Master Level 1.30ชม/ครั้ง
👩🏻 Claymation 2ชม./ครั้ง
ค่าใช้จ่าย
👧🏻 Beginner Level  3,800 บาท /10 ครั้ง
👩🏻 Junior Level 4,300 บาท / 10 ครั้ง
👩🏻 Master Level 4,500 บาท /10 ครั้ง
👩🏻 Claymation 5,500 บาท /10 ครั้ง
จุดเด่นของหลักสูตร
– เรียนแบบลำดับขั้นตอนจากพื้นฐาน สู่เทคนิคที่หลากหลาย
– ให้อิสระในการเลือกคิดและสร้างสรรค์ผลงาน
– เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง อย่างภาคภูมิใจ
– ครูผู้สอนดูแลรายบุคล กลุ่มเรียนขนาดเล็กคุณครูดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง