คอร์สศิลปะ Art and Craft สำหรับเด็กอายุ  4-7 ปี

หลักสูตรศิลปะสำหรับเด็ก เน้นพัฒนาEF ฝึกสมองรอบด้าน การพลิกเเพลง ยืดหยุ่น และคิดนอกกรอบ การ Focus มีสมาธิ และให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำได้อย่างต่อเนื่อง ฝึกลำดับการดำเนินการจัดการ และสร้างเป้าหมาย แตกเป็นขั้นตอน การรู้จักประเมินตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง

Description

คอร์สสอนศิลปะ Art and Craft  สำหรับเด็กอายุ  4-7ปี

หลักสูตรศิลปะสำหรับเด็ก เน้นพัฒนาEF ฝึกสมองรอบด้าน การพลิกเเพลง ยืดหยุ่น และคิดนอกกรอบ การ Focus มีสมาธิ และให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำได้อย่างต่อเนื่อง ฝึกลำดับการดำเนินการจัดการ และสร้างเป้าหมาย แตกเป็นขั้นตอน การรู้จักประเมินตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง


เนื้อหาการเรียน 

  • การระบายสีเชิงสร้างสรรค์ (Creative Painting)
  • ศิลปะภาพพิมพ์ (Print Making)
  • งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative Crafting)


ระยะเวลา
1-1.15 ชั่วโมง / ครั้ง

 

ค่าใช้จ่าย 

8 ครั้ง/  4,300 บาท

 

จุดเด่นของหลักสูตร

  • เน้นการทดลองและสังเกตุสิ่งเเปลกใหม่ ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่หลากหลาย
  • กิจกรรมไม่จำเจ ประกอบไปด้วยศิลปะหลายแขนง
  • เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง อย่างภาคภูมิใจ
  • กลุ่มเรียนขนาดเล็กคุณครูดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง