หลักสูตรศิลปะเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ประกอบด้วย หลักสูตรพื้นฐาน 2หลักสูตร โดยเเบ่งตามช่วงอายุผู้เรียน คือระหว่าง 4-7ปี เเละ7-12ปี เหมาะกับผู้ที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานศิลปะมาก่อน

Showing all 3 results