คอร์สศิลปะ Art and Story Telling  สำหรับผู้เรียนอายุ 9 ปีขึ้นไป

หลักสูตรศิลปะการเล่าเรื่องราว การสื่อสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ด้วยการสร้าง Emotional Connectionการต่อยอดและขยายไอเดีย การคิดสร้างสรรค์เรื่องราวเพื่อใช้ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร ฝึกการนำเสนอ และการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์  

Category:

Description

คอร์สศิลปะ Art and Story Telling  สำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป

หลักสูตรศิลปะการเล่าเรื่องราว การสื่อสาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ด้วยการสร้าง Emotional Connectionการต่อยอดและขยายไอเดีย การคิดสร้างสรรค์เรื่องราวเพื่อใช้ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร ฝึกการนำเสนอ และการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ อาทิเช่น Picture Book (หนังสือภาพ), Popup Book (หนังสือสามมิติ) เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการวาดรูประบายสี 

 

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง / ครั้ง

 

ค่าใช้จ่าย (รวมอุปกรณ์แล้ว)

ข้อมูลอยู่ระหว่างการแก้ไข

 

จุดเด่นของหลักสูตร

  • เรียนรู้หลักการสื่อสารด้วยภาพ
  • เน้นการพัฒนาพื้นฐานทางศิลปะเพื่อนำไปต่อยอด
  • สามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์
  • เน้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและสื่อสารได้อย่างตรงประเด็นขึ้น
  • กลุ่มเรียนขนาดเล็กคุณครูดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
  • สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรง