คอร์สศิลปะ Character Design(สำหรับเด็กอายุ 9+ ปีขึ้นไป)

หลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการออกแบบพื้นฐานการสร้างสรรค์ตัวละคร(Character Design) อย่างเป็นขั้นตอน

Description

คอร์สศิลปะ Character Design(สำหรับเด็กอายุ 9+ ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป)

หลักสูตรการออกแบบและสร้างสรรค์ตัวละครอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ

 

หัวข้อการเรียนรู้

1.ความหมายและวัตถุประสงค์การออกแบบ

 • การออกแบบตัวละครคืออะไร
 • การลำดับความคิดและสิ่งต้องคำนึงถึงในการออกแบบ
 • พื้นฐานหลักการออกแบบตัวละคร>>CharacterSheet
 • Workshop:ออกแบบตัวละครก่อนและหลังเรียน

2. เส้นและรูปทรงที่นำมาใช้ในการออกแบบเบื้องต้น

 • การออกเเบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นขั้นตอน
 • ความสำคัญของเส้นและรูปทรงทีมีต่อการออกแบบตัวละคร
 • ความเข้าใจในรูปทรงกับความรู้สึกเพื่อการสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวละคร
 • Workshop:ออกแบบตัวละครจากรูปทรงที่มีความแตกต่างกัน

3.เรียนรู้รูปร่างและสัดส่วนของสิ่งต่างๆ

 • เรียนรู้จักโครงสร้างสัดส่วนเปรียบเทียบของคนในแต่ละช่วงอายุ
 • เรียนรู้จักโครงสร้างสัดส่วนเปรียบเทียบของคนและสัตว์
 • Workshop:ออกแบบตัวละครที่มีอายุแตกต่างกัน

4.การออกแบบเพื่อแสดงอารมณ์

 • เรียนรู้จักโครงสร้างสัดส่วนใบหน้า
 • การเเสดงอารมณ์ที่หลากหลาย
 • การใช้เส้นเพื่อแสดงอารมณ์
 • Workshop:ออกแบบใบหน้าตัวละครในอารมณ์ต่างๆ

5.การออกแบบบุคลิกตัวละคร

 • ความเข้าใจท่าทางพื้นฐานของตัวละคร
 • การออกแบบบุคลิคและการแสดงอารมณ์ของตัวละคร
 • การสร้างมุมมองที่หลากหลายให้กับตัวละคร
 • Workshop:ออกแบบบุคลิคเฉพาะสำหรับตัวละคร

6.การใช้สีกับการออกแบบ

 • ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการออกแบบ
 • รู้จักความหมายของสีเพื่อแสดงอารมณ์
 • การเลือกใช้สีที่เหมาะกับตัวละคร
 • Workshop:ออกแบบตัวละครด้วยการใช้สีที่เหมาะสม

7.การออกแบบสภาพแวดล้อมเหมาะกับตัวละคร

 • การตีความและเข้าใจพื้นฐานตัวละคร
 • การจัดวางองค์ประกอบและการใช้สีที่เหมาะสมกับภาพรวมของการออกแบบ
 • Workshop:ออกแบบตัวละครในสภาพเเวดล้อมที่อย่างเหมาะสม

8.การออกแบบตัวละครของตัวเอง

 • กำหนดเเนวคิดและออกแบบตัวละครในสภาพเเวดล้อมที่เหมาะสมได้