คอร์สศิลปะ Doodle ART สำหรับเด็กอายุ 8+ ปีขึ้นไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ชอบวาดเส้น ไม่เน้นระบายสี รักในการวาด และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเรียนรู้ก่อเกิดผลสัมฤทธ์ที่ดี ผู้เรียนควรฝึกฝนทักษะภายนอกห้องเรียนควบคู่กันไป

Description

คอร์สศิลปะ Doodle ART สำหรับเด็กอายุ 8+ ปีขึ้นไป

ข้อมูลรายละเอียดอยู่ระหว่างการแก้ไข

 

ระยะเวลา 

ข้อมูลรายละเอียดอยู่ระหว่างการแก้ไข

 

ค่าใช้จ่าย 

ข้อมูลรายละเอียดอยู่ระหว่างการแก้ไข

 

จุดเด่นหลักสูตร

  • เรียนรู้พื้นฐานและฝึกฝนจากโจทย์แบบไต่ระดับ ง่าย-ยาก
  • สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์การสอนระดับมหาวิทยาลัยและทำงานออกแบบโดยตรง
  • กลุ่มเรียนขนาดเล็กคุณครูดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

หมายเหตุ
คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ชอบวาดเส้น ไม่เน้นระบายสี รักในการวาด และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเรียนรู้ก่อเกิดผลสัมฤทธ์ที่ดี ผู้เรียนควรฝึกฝนทักษะภายนอกห้องเรียนควบคู่กันไป